Социална политика

Ние вярваме, че съществуват начини, с които можем да допринесем за по-добра социална рамка в градската среда.
Наш основен партньор в тази насока, са различни производители на асансьори, платформи и ескалатори.
Социалната политика на нашите доставчици, се състои в идеята за информационна обезпеченост на обществото по въпросите на достъпната среда, както и – мерки в специфичната насока.
Те се изразяват в три основни стълба:

  • Използване на знанията, трупани по отношение на специалните потребности на хора, изпитващи физически трудности;
  • Определяне на архитектурните бариери – обстоятелства в обкръжаващата среда, представляващи предизвикателство пред хората с физически затруднения;
  • Начините за преодоляване на всяка специфична архитектурна бариера.