Архитектурни бариери

Преодоляването на архитектурните бариери е проблем, изискващ системна работа и многостранна ангажираност.
Част от този процес е добрата информираност на обществото – както по проблемите на архитектурната среда, така и по възможностите, които предполага нормативната рамка.
За Ваше улеснение, поместваме основният документ, регламентиращ проектирането, изпълнението и поддържането на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда.

НАРЕДБА Номер 4 от 1 юли 2009 г. за ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ: ВИЖ ТУК

Фигури и чертежи към Наредба номер 4: ВИЖ ТУК

Допълнителни разпоредби към Наредба номер 4: ВИЖ ТУК

Съоръжения за осигуряване на достъпна среда: ВИЖ ТУК.