Достъпна среда

Терминът „Достъпност” се отнася към всички характеристики на околността, градската среда, сгради, транспортни средства, и сетивните системи за комуникация, позволяващи тяхното използване от всички, независимо от физическото състояние.
Тези специфични особености на нашата съвременност, ни подтикват да търсим повече възможности, с които да бъдем полезни на обществото.
Производител на асансьори и подемни средства, които са доставчици на МИЛА ЛИФТ ООД, предлагат решения, отчитащи специфичните особености при проектирането на пространства, елементи, продукти и транспортни средства, така, че основната цел да бъде подобряване качеството на живот.
Когато средата не се характеризира с достъпност, на разположение са няколко варианта за преодоляване на тази особеност:

 • Вертикална платформа с врата
  Подходящ при всяко физическо затруднение. Движи се по затворена шахта (скорост 0.15 м/сек) и няма ограничени за хода на платформата.
 • Вертикална платформа без врата
  Подходяща при максимален ход не по-голям от 3 метра. Обикновено се използва като алтернатива на рампите. Скорост 0,15 м/сек. Дизайнът е специално проектиран, за да отговаря на изискванията на Машинната директива на ЕС. Подходящ при всяко физическо затруднение.
 • Вертикална платформа за право стълбище
  Малка платформа, позволяваща преодоляването на стълбище. Използва се като алтернатива на механична рампа или на асансьор, при липсата на достатъчно място за монтаж на такъв. Отговаря на изискванията на Машинната директива на ЕС. Подходящ при всяко физическо затруднение.
 • Стълбищна платформа – за стълбище под наклон
  Малка платформа, която се движи по фиксиран, прав път, успоредно за стълбището. Разполага със собствен блок за управление. Може да бъде използвана от всеки – конструкцията е проектирана с капацитет за придвижване на инвалиден стол, освен това е монтирана падаща седалка. Използва се като алтернатива на механична рампа или на асансьор, при липсата на достатъчно място за монтаж на такъв. Максимална скорост – до 0,1 м/сек.
 • Платформа за стълбище с извивки
  Малка платформа, която се движи по фиксиран, прав път, успоредно за стълбището и неговите извивки. Може да бъде използвана от всеки – конструкцията е проектирана с капацитет за придвижване на инвалиден стол, освен това е монтирана падаща седалка. Използва се като алтернатива на механична рампа или на асансьор, при липсата на достатъчно място за монтаж на такъв. Разполага със собствен блок за управление. Отговаря на изискванията на Машинната директива на ЕС. Максимална скорост между 0,07 и 0,1 м/сек.
 • Платформа + стълбище
  Стандартно стълбище, което се превръща в платформа, издигаща както хора с двигателни затруднения, така и хора, използващи инвалидни столове.
 • Стол за право стълбище
  Повдигателен механизъм, състоящ се от малък стол, задвижван по монтирана на стълбището конструкция. Разполага със собствена система за управление. Задвижва се чрез непрекъснато задържане на бутон за движение. Отговаря на изискванията на Машинната директива на ЕС. Максимална скорост – между 0,07 и 0,1 м/сек. Плавно придвижване, без шум.
 • Стол за вито стълбище
  Малка платформа, която се движи по фиксиран път, успоредно за стълбището и неговите извивки. Разполага със собствена система за управление. Задвижва се чрез непрекъснато задържане на бутон за движение. Отговаря на изискванията на Машинната директива на ЕС. Максимална скорост между 0,07 и 0,1 м/сек. Плавно придвижване, без шум. Подходяща за хора с леки двигателни затруднения.
 • Платформа за басейни
  Този асансьор е специално разработен, за да улесни достъпа на хора с физически затруднения. Състои се от малък стол PVC, който е много лесен за употреба, стабилен и подходящ за всички видове басейни.
 • Помощни средства за превозни средства
  Комплект от механични елементи, които осигуряват на превозното средство възможността за достъпност за всички.
 • Скутер
  Малък мотоциклет на три колела, специално разработен, за да отговори на нуждите на хората с двигателни проблеми. Предназначен е за места като развлекателни центрове, паркове, игрища, т.н.
 • Моторизирани столове
  Тази група може да обхване всички видове столове, задвижвани от помощна система. По този начин, се осигурява по-голяма свободна на използващите стол. Различават се видове, подходящи за хора с увреждания на горните или долни крайници.