Асансьори за трудноподвижни хора

Асансьорите за трудноподвижни хора предполагат различни решения, в зависимост от тяхното предназначение и мястото, с което се разполага. Могат да бъдат монтирани за постоянно или за определено време (с освобождаване и изместване на определени компоненти), в случай, че конкретният модел позволява.

Световните производители предлагат няколко разновидности на този вид подемник, по-известните от които са:

Платформа-стълбище –За ежедневна употреба, това е обикновено стълбище с класически дизайн. С едно натискане на бутона, се превръща в платформа/асансьор, който удобно и безопасно издига ползващия го до желаното равнище. За вътрешен и външен монтаж.

Малък асансьор – без шахта и машинно помещение, подходящ за помещения с намалени размери. Има възможност за дистанционно управление. Задвижването става с натискането и задържането на бутон, което съдейства за безопасната експлоатация и в домашни условия.

Стол за придвижване – монтира се на стълбищния парапет (спирала или право стълбище). Обикновено, е предназначен за закрити пространства, но има и специално проектирани модели – за външен монтаж. Възможно е наличието на дистанционно управление на движението.

Вертикална платформа за две нива – възможност за издигане до 125 см., безопасна, но – лека, панорамна конструкция. Размери: 800 x 1400 mm. (частен дом), 900 x 1400 mm. (обществени сгради). Ниска консумация на електричество.

Стълбищна платформа – принципът на монтаж и работа, е като този на столът за придвижване. Разликата се състои в това, че тази платформа е предназначена за хора, за които не е препоръчително или са затруднение да сгъват коленете си, но – без излишно натоварване, могат да стоят в изправено положение.

Монтажът на платформи за вертикално придвижване, е практика, която трябва да се насърчава и прилага активно. По този начин, се осигурява достъпна среда за всички, независимо от предизвикателства пред опорно-двигателната система, пред които хората се изправят. Устройствата са енергийно-рентабилни, а поддръжката им не предполага извънредни инвестиции.