Сертификати

Сертификати на Мила лифт ООД, публикувани съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (версия на български и на английски език). Сертифицираща организация: РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД . Обхват на сертификацията: доставка, монтаж, сервиз, ремонт, преустройство и модернизация на асансьори, ескалатори, повдигателни съоръжения и инвалидни платформи.

Мила лифт ООД притежава Удостоверение С168 и Удостоверение C718 от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)