Контрол на достъпа до асансьори

Контролът на достъпа до асансьор Ви осигурява лесно и практично решение за ограничаване на ползващите асансьорната уредба.

Предназначен е както за малки, частни домове и кооперации, така и за големи жилищни и публични сгради. И в двата случая, собственикът на асансьора е свободен да определя ползвателите на услугата.

Налични са два варианта устройства, чрез които се осигурява контрол на ползването на асансьорната уредба. Те са съвместими с всички модели асансьори, монтирани в Р България:  

  • С безконтактен картов четец – подходящ за външен и вътрешен монтаж (може да се монтира в кабинната бутониера и/или на етажните бутониери). Аудио-визуализация на режима на работа, посредством двуцветен LED индикатор и звуков индикатор. Заявките от кабината и повикването на асансьора се осъществяват с карта или чип – с форма на ключодържател. Предлага се вариант на системата със забрана на етаж /по желание на клиента / – всяка карта или чип, могат да бъдат програмирани да осигуряват достъп до различни етажи.
  • С кодова брава – подходящ за външен и вътрешен монтаж (може да се монтира в кабинната бутониера и/или на етажните бутониери). Заявките от кабината и повикването на асансьора, се осъществяват след въвеждане на съответния код на клавиатурата. Устройствата са с минимални размери, естетически издържани и не нарушават интериора на асансьора. Подходящи са както за жилищни кооперации, така и за бизнес сгради.