milalift_logo
Без име

Aсансьори и Eскалатори

МИЛА ЛИФТ ООД извършва доставка, монтаж, ремонт, сервиз, преустройство и модернизация на асансьори от 1995г. до днес.

Силата ни се гради на професионализъм, опит и много доволни клиенти.

R65377db58c8606c451025b07e1478765

За нас

В Мила лифт ООД работят двадесет и пет високо квалифицирани специалисти, придобили опит в монтаж и сервизно обслужване на асансьори и ескалатори на международно утвърдени фирми.

Политика по качеството

Система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015. Обхват: доставка, монтаж, сервиз, ремонт, преустройство и модернизация на асансьори, ескалатори, повдигателни съоръжения и инвалидни платформи. Сертифицираща организация: РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Услуги

Мила лифт ООД извършва монтажна и сервизна дейност на асансьори и ескалатори на територията на цялата страна. Фирмата разполага с богата материално-техническа и транспортна база, както и с диспечерски пунктове с 24-часово дежурство.

Домашни асансьори

Домашни асансьори, подходящи за помещения с намалени размери. Мила лифт ООД представя на Вашето внимание множество индивидуални решения - както за Вашия бизнес, така и за частни жилища.


Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-8821-C01
Бенефициент: МИЛА ЛИФТ ООД
Обща стойност: 10 000лв., от които 8 500лв. Европейско и 1 500лв. национално съфинансиране.
Начало: 20.08.2020г.
Край: 20.11.2020г.