За нас

„МИЛА ЛИФТ“ ООД е създадена през 1995 год. в гр.София. От самото начало на нашата дейност, ние отдаваме приоритетно значение на доставка, монтаж, ремонт, сервиз, преустройство и модернизация на асансьори – като начин за улесняване на ежедневния живот и допринасяне за комфорта на всеки човек.

Във фирмата работят двадесет и пет високо квалифицирани специалисти, придобили опит в монтаж и сервизно обслужване на асансьори и ескалатори на международно утвърдени фирми-производители на асансьори и ескалатори.

Компанията притежава успешно внедрена и функционираща система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008. Обхват на сертификацията:  доставка, монтаж, ремонт, сервиз, преустройство и модернизация на асансьори. Сертифицираща организация – INTERTEK.

„МИЛА ЛИФТ“ ООД е оторизиран представител на италианският производител на асансьори IGV GROUP, за извършване монтажна и сервизна дейност на асансьори на територията на Р. България.

Сервизно обслужване на асансьори и ескалатори:

Българско производство:

 • АСПЕКТ – хидравлични асансьори.
 • ИЗАМЕТ – електрически асансьори с долно и горно машинно помещение; асансьори с честотно регулиране на скоростта; асансьори с автоматични и полуавтоматични врати; хидравлични асансьори – с един или с два цилиндъра; кухненски асансьори; платформени асансьори; панорамни асансьори;
 • ЛИФТКОМ – асансьори с честотно регулиране на скоростта, без машинно помещение;
 • ЛИФТКЛАСИК – хидравлични асансьори;
 • ТЕХНОС – хидравлични асансьори с един или с два цилиндъра; асансьори с честотно регулиране на скоростта; асансьори с автоматични и полуавтоматични врати; кухненски асансьори; платформени асансьори;
 • МАРИЦА М– електрически асансьори с долно и горно машинно помещение; асансьори с честотно регулиране на скоростта; асансьори с автоматични и полуавтоматични врати; хидравлични асансьори;

Испанско производство:

 • GENERAL ELEVADORES XXI – хидравлични асансьори; асансьорни платформи
 • MP – хидравлични асансьори;

Италианско производство:

 • IGV GROUP – хидравлични асансьори; електрически асансьори с честотно регулиране на скоростта, без машинно помещение; домашни асансьори / персонални асансьори  DomusLift ® – без височина и дълбочина на шахтата (съгласно Машинната директива на Европейския съюз);
 • МАSPERO – асансьори с честотно регулиране на скоростта;

Френско производство:

 • OTIS – асансьори с честотно регулиране на скоростта без машинно помещение; асансьори с ремъчно окачване, асансьори със селекторно управление;

Финландско производство:

 • KONE – асансьори с честотно регулиране на скоростта без машинно помещение, асансьори с тиристорно управление; ескалатори;

Швейцарско производство:

 • SHCINDLER – асансьори с честотно регулиране на скоростта без машинно помещение; асансьори с тиристорно управление; асансьори с управление тип дуплекс – два асансьора в група;

Шведско производство:

 • ASEA – GRAHAM – електрически асансьори свързани по системата Ward – Leonard; асансьори с управление дуплекс – пет асансьора в група;